พิพิธภัฑ์มีชีวิตแม่ปิง

พิพิธภัฑ์มีชีวิตแม่ปิง

Duration: 20 minutes

Cost: Free

Language: 🇹🇭 Thai

qr code for opening tour from phone

To experience this AR Tour, download the app:

Download on the App Store
Get it on Google Play
1. ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ปิง

1. ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ปิง

2. จุดต้อนรับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์

2. จุดต้อนรับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์

3. โถงล็อบบี้

3. โถงล็อบบี้

4. ป่าฝนมหัศจรรย์

4. ป่าฝนมหัศจรรย์

5. เหยือกน้ำ หรือ น้ำต้น

5. เหยือกน้ำ หรือ น้ำต้น

6. คำ ล็อบบี้เลาจน์

6. คำ ล็อบบี้เลาจน์

7. จุดเยี่ยมชมจุดสุดท้าย

7. จุดเยี่ยมชมจุดสุดท้าย

1

What is an AR tour?

An AR (Augmented Reality) tour is a type of interactive experience that combines real-world elements with digital content using AR technology. This can be experienced through a smartphone or other device with a camera and an AR-enabled app. During an AR tour, users can point their device at specific objects or locations in the physical world and see additional digital information or visual elements superimposed on top of the real-world view through the device's screen.

Via your own phone

Simply download the Wintor app and go on a tour using you own phone.

At your own pace

Want to grab a drink while doing the tour? No problem!

Have fun

An AR tour is a lot of fun; there are exciting things to be discovered.

Multimedia

Bring your surrounds to life using models videos and virtual guides.

Go and discover

The AR tour will help you guide to specific locations